Seteria viridis
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Viscum album L. (Ökse otu, Gökçe otu )
Familyası : Loranthaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Common Mistletoe
Çevre İstekleri : Çok sayıda ağaç türü üzerinde yarı parazit halde bulunur. Örneğin; kavak, söğüt, elma, armut, huş, ıhlamur, erik, ceviz, findik, kestane, bütün çamgillerde vb. odunsu bitkilerde yan parazit olarak bulunur.
Morfolojisi : 50 cm kadar boylanabilmektedir. Derimsi bir yapı sergiler iki evciklidir. Odunsu bitkilerin yan parazit bir bitkisi olup daima yeşildir. Meyveleri beyaz ve nohut büyüklüğündedir. Meyvelerin içinde 1 - 2 tohum oluşur. Tohumları küremsi şekilden yumurta şekline kadar değişir ve etrafında yapışkan bir madde vardır. Bu madde yardımıyla tohumlar dala yapışarak burada çimlenir. Dal üzerinde kabuk içerisine doğru haustoriumlarını salarak ksilem iletim demetlerinden oluşmamış besin maddelerini alarak gelişir. Özümlemeyi kendisi yapar. Tohumlar 3 -3,5 mm uzunlukta, 2,2 - 3 mm genişlikte, 0,8 -1,2 mm kalınlıktadır. Yüzeyi kahverenginden koyu kahverengine kadar değişen renklerde olabilir. Tohumların üst kısımları hemen hemen düz ve donuk renklidir. Tohumla çoğalır.
Zehirlilik
Durumu
:
Ökse otunun zehirliliği, toksik alkalin proteinlerin, polypeptidlerin (viscotoxins) ve lectinlerin karışımından meydana gelmektedir
Kullanımı : -
Kaynaklar : 1)ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16. 2)FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Pois
Dosyası : Viscum album
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye