Phalaris brachystachys
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex St. (Kamış)
Familyası : Poaceae (Gramineae)
Sinonimi : Arundo australis Cav.
İngilizcesi : Common reed
Çevre İstekleri : Suyun bulunduğu her türlü ortamda bulunur. Sulana veya taban arazilerde, göl, bataklık kenarları ve tahliye kanallarında bulunur.
Morfolojisi : Çok yıllık, yan batık (Amphibi) su yabancı otudur. Kökle kuvvetli dallanmıştır. 1 - 2 m uzunluğa erişebilir ve rizomludur. Gövdesi yalı ve 3 m1 ye kadar uzayabilen bir bitkidir. Yaprak diplerindeki dilcik 0,5 - 1 m boyunda olup tüylerden oluşmuş saçak biçimindedir. Genç devrede de yüzeyinde 1 cmye kadar uzayan bir sıra dik tüyler bulunur. Yaprak ayaları taban bölümlerinde daralmıştır, 60 x 3 cm ye kadar büyüyebilir. Başak-(bileş salkım) 40 cmye kadar uzayabilir. Demetçiklerin taban bölümleri tüylüdür. Başakçıklar 3 - 6 çiçeklidir. Kavuzlar eşit değildir, pürüzlüdür. Alt kavuz 5 - mm boyda yumurtamsı, mızraksı, kısa sivri uçludur. En alttaki dış kavuz, iç kavuzun 2 katı boydadır. Başakcık ekseni üzerinde tüyler 7 – 9 mmdir. Genellikle rizomla çoğalır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : Sepet yapımında kullanılmaktadır
Kaynaklar : ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
Dosyası : Phragmites australis
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye