Tribulus terrestris
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Tragopogon pratensis L. (Çayır teke sakalı, Yemlik)
Familyası : Asteraceae (Compositae)
Sinonimi : -
İngilizcesi : Meadow salsify
Çevre İstekleri : Kuru fakat besin maddesince zengin toprakları tercih eder. Genellikle çayır ve kuru bayırlarda, ışıklı ormanlarda, akarsu, yol ve tarla kenarlarında, yem bitkileri içerisinde, çok yıllık kültürlerde ve tarla kültürlerinde sık rastlanır.
Morfolojisi : İki yıllık, 30-120 cm kadar boylanabilen, otsu bir bitkidir. Sap dik ve uca doğru incelir. Genellikle sapın ucunda bir tek büyük çiçek bulunmaktadır. Yapraklar uzun, dar, sapsız ve sapla birleştiği yerde şişkinlik oluşturur. Çiçekler 40-50 mm çapında ve kükürt sarısı renktedirler. Çiçeklenme MayısTemmuz aylarında olmaktadır. Meyveler (aken) 16-22 mm, hafif eğik, uzun gagalı ve üzeri sırt şeklinde çıkıntılı ve dişlidir. Pappüs tüysüdür. Bitki ilk yıl rozet ve kök oluşturur. 2.yıl sap ve tohum meydana getirir. Beslenmede kullanılır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : Beslenmede kullanılır
Kaynaklar : ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Dosyası : Tragopogon pratensis
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye