Seteria viridis
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Urtica urens L. (Isırgan otu, Bahçe ısırganı )
Familyası : Urticaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Burning rettle, Small nettle
Çevre İstekleri : Humus yönünden zengin, alkali, kuvvetli amonyak tavlı topraklan sever. Bitki kozmopolit olup, rutubet ve azot göstergecisidir. Bağ, bahçe, tarla, yol ve duvar kenarlannda, özellikle hayvan ahırlan yakınında bulunur. Davis (1965–1988) te A6 karesi için kayıt yoktur, fakat tarafımızdan saptanmıştır.
Morfolojisi : Tek yıllık olan bitki 30 - 60 cm boydadır. Gövde dik, dört köşeli ve dipten itibaren dallanır. Uzun saplı yapraklar karşılıklı olarak dizilmiş olup, üst yüzeyleri koyu yeşil ve parlak, kenarlan dişlidir. Yaprak ayası 1 - 5 cm uzunlukta ve 1 - 4 cm genişliktedir. Alt yapraklar saplarından daha kısadır. Bitkinin her tarafında yakıcı tüyler bulunur. Çiçekleri salkım şeklinde olup erkek ve dişi çiçekler aym bitki üzerindedir (tek evcikli). Mayıstan kasıma kadar çiçek açar. Tohumlan; yumurta, formunda, uc kışımı sivri ve ortadan basık, grimsi-san renkli, 1,8-2 mm uzunlukta, 1,2 mm genişlikte ve 0,3 - 0,5 mm kalınlıktadır. Bir bitki 100 - 1000 tohum oluşturabilir.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : Bünyesinde karınca asidi içerir. Karınca asidi hystanin ve enzimden meydana gelmiş olup yılan zehiri anoloğudur. 1 ppm. karınca asidi kaşıntı için yeterlidir. Yüksek oranda A ve B vitaminleri, klorofil, demir ve C vitamini içermesi dolayısıyla bitki özsuy
Kaynaklar : ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Dosyası : Urtica urens
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye