Solanum nigrum
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Parazitik Yabancı Otlar
Orobanche cernua Loefl. (Boğumlu canavar otu)
Familyası : Orobanchaceae
Sinonimi : O.cumana Wallr.
İngilizcesi : Nodding broomrape
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Tam parazit bit yabancı ottur. Gövdesi 40 cm’ye kadar ulaşabilir. Çanak yaprak dişleri uzun sivri uçlu yada bizbiçimli, üç damarlıdır. Taç yapraklar 10- 24 mm, stamenlerin birleştiği noktanın altında şişkin bir hal almış, ortada birleşmiş, genellikle dişli, genişleyen yapıda, tabanı beyaz parlak, boğaza doğru mavimsi, salgı bezlidir. Stamen taç yaprak tüpünün ortasının alt kısmında birleşmiştir. Özellikle ayçiçeğini parazitler.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : GILLI, A., 1982. Orobanche L. Flora Of Turkey and The East Aegean Islands edited by P.H. Davis. Volume 7. Edinburgh at The University Pres. (1982). pp. 3-23.
Dosyası : Orobanche cernua
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye