Alopecurus myosuroides Huds.
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Amaranthus spinosus L. (Dikenli horoz ibiği)
Familyası : Amaranthaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Spiny amaranth
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Çok yıllık, erkek ve dişi aynı bitkilerde, hemen hemen tüysüz, gövde ve dallar çoğunlukla kırmızımsı kahverengi, 1 m’den fazla boylanabilen, dik dallanmış bir bitkidir. Yapraklar uzun yaprak saplı, açılı yumurtamsı ya da dikdörtgenimsi mızraksı, hem dar uzun uçlu hem dar uzun tabanlı, tepede kılçıklı, ekseriya yaprak koltuklarında iki kuvvetli dikenlidir. Çiçek kümesi koltuksal ve uçsal, dik konumlu, dişi organ kümeleri daha düşük, erkek organlar daha yüksektir. Pulsu yaprakçıklar bileşik yapıdaki çanak ve taç yapraklardan daha uzun ve aynı boyda, pulsu, yumurtamsı ve zayıf dikensi tepelidir. Erkek çiçekler üçlü, birleşik çanak ve taç yapraklar dikdörtgenimsi-yumurtamsı, keskin sivri uçlu ya da kısa dikensi uçludur. Dişi çiçekler beşli, bileşik çanak ve taç yaprakları 1-1,5 mm uzunluğunda, beyaz renkli, zarsı, keskin sivri uçlu ya da dikensi uçlu ve üç gagalıdır. Tohumlar 0,75 mm çapındadır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : GÖNEN, O., 1999. Çukurova Bölgesi Yazlık Yabancı Ot Türlerinin Çimlenme Biyolojileri ve Bilgisayar ile Teşhise Yönelik Morfolojik Karakterlerinin Saptanması. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. Sh. 233.
Dosyası : Amaranthus spinosus
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye