Papaver rhoeas
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
-
Bolboschoenus maritumus (L.) Palla (Deniz Sandalye Sazı)
Familyası : Cyperaceae
Sinonimi : Schoenoplectus maritimus, Scirpus maritimus
İngilizcesi : Sea clubrush, Cosmopolitan bulrush
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Sürünücü gövdelerinin ucunda genellikle yumru gövdeler bulunan, çok yıllık, su üstü yabancı otlarıdır. Gövde diktir, (11-) 60-100 cm’dir, çıkıntılı üç köşelidir, yüzeyi düzden çiçek kümesi altında pürüzlü duruma kadar değişir, 4-6 boğumludur. Yaprak kınları çıkıntılı üç köşeli, düz açıklıklıdır. Üstteki kınlar donuk kahverengiden yeşile kadar değişir, gövdeyi sıkıca sarmıştır; alttakiler soluk renkten, pas rengine kadar değişen renklidir. Yaprak ayaları gövdelere eşit ya da biraz daha uzun boydadır. 10-48 cm X 1,2-6 (-10) mm boyutlarındadır, omurgalıdır, kenarları ya da orta damarları düz ya da pürüzlüdür. Çiçek kümesini oluşturan saplar (ışınlar) 0,9-5 cm’dir. Başakçıklar yumurta biçimlidir, 0,2-0,6 mm enindedir, sapsızdır, sarmal olarak dizilmiştir, tek bir başçıkta sık olarak toplanmıştır ya da buna ek olarak, altta uzun saplı başakçıkların 2-6 adetinden oluşan kümeler biçimindedir. Kavuzlar dikdörtgenimsi-yumurtamsı biçimli, 5,5-8 X 1,5-4,3 mm boyutlarındadır, uç bölümleri çentiklidir, orta damar uzayarak 1-3 mm boyunda pürüzlü bir kılçık oluşturmuştur. Çiçek örtü yapraklarını oluşturan kıllar 1-6 adettir, ipliksidir, 1,2-4 mm’dir, kahve renklidir, dökülücü ender olarak da kalıcı tiptedir. Çiçektozu keseleri şeritsidir, ercik bağcığını kapsamak üzere boyları 2-4,5 mm’dir. Boyuncuk 2-5,5 mm ve düzdür. Tepecikler 3, ender olarak 2 adettir. Fındıksı meyve ters yumurta biçimli, üç köşeliden, dış bükey merceksiye kadar değişken, 0,9- 3,3 X 0,5-2,3 mm boyutlarında kahve renklidir.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Bolboschoenus maritumus
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye