Conyza canadensis
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
-
Ceratophyllum demersum L. (Kaba boynuz yaprak, Tilki kuyruğu )
Familyası : Ceratophyllaceae
Sinonimi : Ceratophyllum aspera, C. cornutum, C.cristatum, C. gibbum
İngilizcesi : Common coontail, Hornwort
Çevre İstekleri : Durgun ve yavaş akan sularda gelişir. Tatlı ve tuzlu sularda yetişir. Göller, ırmaklar, sulama ve drenaj kanallarında bulunur.
Morfolojisi : Çok yıllık batık su yabancı otudur. Kökleri yoktur. Su içinde yatık olarak bulunan saplar 3 m uzunluğa erişir. Yapraklan gövde üzerinde halka biçiminde dizilmiştir. Halkalar arasındaki uzunluk gövde ucuna doğru kısalarak gövdeye tilki kuyruğu görünümü vermiştir. Yapraklar koyu yeşil renkli; 6-1 2 mm boyunda, sert yapılı, yaprak parçalan şeritsi, yassılaşmış ve dişlidir. Yapraklar 1 veya 2 kez dallanmış olup 2 veya 4 parçalı saçak görünümlü yaprak biçimini almıştır. Erkek ve dişi çiçekler farklı halkalardaki yaprak koltuklarında bulunur. Erkek çiçekte periant 12 parçalı ve 10 - 16 adet erkek organ bulunur. Dişi çiçekte 9 - 1 0 parçalı periant bulunur. Meyve bir tohumlu, yumurta şeklinde, kaygan basıkçadır. Uç kısmında sert bir diken mevcuttur. Boyu meyveden uzundur. Sonbaharda yalnız dal uçları canlı kalır ve kış tomurcuklarını meydana getirirler. Sudan ağır olduklarından koptuklarında suyun dibine düşerler. Kış sonu 2 - 3 yaz tomurcuğu meydana getirerek yeni bitkiler oluştururlar.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
Dosyası : Ceratophyllum demersum
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye