Sorghum halepense
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Cladophora fracta (Dillw.) Kütz. (İpliksi Yeşil Alg)
Familyası : Cladophoraceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : -
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Çok yıllıktırlar. İplikçiklerindeki tüm hücreleri birbirine benzeyen, hücre uzunlukları genişliklerinin 5-20 katı olan ve dallanabilen ipliksi yeşil alglerdir. Hücreleri silindiriktir. Renkleri açık yeşilden, yeşile kadar değişir. Dallanma genel olarak yanaldır ancak çatalsı gibi görünür ve genellikle iplikçiklerin üst bölümündeki hücrelerin uçlarında olur. İplikçikler bulundukları ortama, taban bölümlerinden oluşan, köksü dalcıklarla tutunurlar. İplikçiği oluşturan hücreler çok çekirdeklidir, yeşil öz birimcikleri ağsıdır ve bazen de iri kofulları bulunur.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Cladophora fracta
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye