Paspalum paspalodes
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
-
Groenlandia densa (L.) Fourr. (Sık yapraklı su sümbülü )
Familyası : Potamogetonaceae
Sinonimi : Potamogeton densus L.
İngilizcesi : Forket pontweed
Çevre İstekleri : Akıntılı ya da durgun temiz ve taşlı sularda bulunur. Kuzey Yarımkürede yaygındır. Batık su içi yabancı otudur. Davis (1965-1988) te A6 karesi için kayıt yoktur, fakat tarafımızdan saptanmıştır.
Morfolojisi : Çok yıllıktır. Gövde en az 40 cm boyunda olup, toprak altındadır. Yapraklar su altında gelişir, karşılıklı ya da üçlü halkalar şeklinde dizilmiştir. Yaprak sapı yoktur. Yaprak ayaları uzunca ve ovaldir. Alt kısımda bükülerek hafifçe gövdeyi sararlar ve orta damar etrafında kıvrılarak oluk şeklini almıştır. 10 -20 (-45) x 6 – 8 (-10) mm boyutlarındadır. Çiçekler yeşil renklidir. Haziran ayından eylül ayma kadar açarlar. 2 - 6 adet çiçek küçük bir başak teşkil eder ve 0,5 - 1,5 cmdir. Meyve 3x2 mm boyutunda zeytuni yeşil renktedir. Ovalimsi, düz her iki kenarı konveks, baş kısmında kısa gaga şeklinde bir çıkıntı vardır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
Dosyası : Groenlandia densa
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye