Euphorbia nutans
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Juncus acutus L. (Sivri hasır otu)
Familyası : Juncaceae
Sinonimi : Juncus acutus L. var. sphaerocarpus
İngilizcesi : Spiny rush, sharp rush, sharp-pointed rush
Çevre İstekleri : Kıyılardaki kumsal alanlarda, tuzlu ya da tatlı su bataklıklarında gelişir.
Morfolojisi : Yoğun kümeler biçiminde gelişir, toprakaltı gövdeleri zayıftır. Kından çıkan sürgünleri bulunur. Gövdeler (15-) 50-150 cm uzunlukta, sert ve 2-5 adet tabansal yapraklıdır. Çiçek kümeleri çok çiçekli ve genellikle küresel başlık biçimindedir, en altta bulunan 2 adet pulsu yaprak, oldukça kısa olmakla birlikte, iyi gelişmiştir. Çiçek örtü yaprakları birbirine az çok eşit boyda ve dikdörtgensi biçimli, dıştakiler kör ya da keskin sivri uçlu, içtekiler geniş pulsu, uçsal yakacıklıdır. Ercikler çiçek örtü yaprakları boyunda ya da biraz daha kısadır. Erkek organ başçıkları, 1,5-2 mm boyunda ve iplikçiklerden birkaç kat daha uzundur. Koruncak yumurta biçimli, 4-6 mm boyunda, çiçek örtü yapraklarından çok daha uzun, uç bölümü geniş koni biçiminde ve sivri uçludur. Her koruncakta, 1,5-2,5 mm boyunda ve eşit uzunlukta ek yapıları bulunan 80-120 adet tohum bulunur.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Juncus acutus
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye