Poa annua
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
-
Juncus gerardi Lois (Tuzcul hasır otu)
Familyası : Juncaceae
Sinonimi : Juncus fominii Zoz., J. consanguineus Ziz., J. coenosus Bicheno
İngilizcesi : -
Çevre İstekleri : Tuzlu bataklıklar, nemli çayır alanları, genellikle tuzlu alanlardır.
Morfolojisi : Çok yıllık, toprak altı gövdelerinin boğum aralıklarının uzunlukları değişken, kümeler oluşturan, su üstü yabancı otudur. Gövdeleri 5-50 cm boyundadır, değişen sayıda yaprak ve kın bulunur. Yapraklar yassı ya da ender olarak az çok sivrilen silindirsi biçimlidir. Çiçek kümleri seyrektir ya da birkaç kümeden oluşur. Çiçek örtü yaprakları 2,5-4,5 mm boyundadır, iç ve dış halkadakiler eşit boyda ya da dıştakiler biraz daha uzundur, kör uçludur. Dıştaki çiçek örtü yapraklarının sırt bölümleri bazen sivri uçludur. Erkek organ başçıkları, iplikçiklerin 2-6 katı kadar boyda olup, 1-2,2 mm’dir. Koruncak çiçek örtü yaprakları ile az çok eşit boyda, yumurta biçiminden, yumurta biçimli- üç köşeli biçime kadar değişken biçimli ya da küremsi, kör uçludur.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Juncus gerardi
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye