Tragopogon pratensis
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Myriophyllum spicatum L. (Başaklı su civanperçemi)
Familyası : Holoragidaceae
Sinonimi : Myriophyllum spicatum L. var. muricatum Maxim.
İngilizcesi : Eurasian watermilfoil, Spike watermilfoil
Çevre İstekleri : Göllerde, ırmaklarda ve sulama sistemlerinde gelişir. Tatlı sulardan, tuzlu sulara kadar değişik nitelikli sularda, 5 m derinliğe kadar yaşayabilir. Serin sularda da kışlayabilir. Tohumla ya da bitki parçaları aracılığıyla ürerler. Türkiye’de çeşitli su k
Morfolojisi : Başaklı su civanperçemi, su tabanındaki çamurda köklenen ve 2-3 m’ye kadar uzayabilen bir su altı yabancı otudur. M. verticillatum’dan kış tomurcuklarının bulunmayışı, çiçek halkalarındaki pulsu yaprak kenarlarının düz ve boylarının, çiçek boyları kadar oluşu ile ayrılır. Yapraklar yeşil renklidir, gövde üzerinde halkalar biçiminde dizilmiştir. Her halkada genellikle 4 adet yaprak bulunur. Yapraklar yalın tüysü yaprak biçimindedir ve yaprak ekseninin her iki yanında 10-16 adet arasında bölüm bulunur. Çiçekler, su yüzeyinde oluşan başaklarda, halkalar biçiminde dizilmiştir. Çiçekler pulsu yaprakların üzerinde oluşur. Erkek çiçekler başağın üst bölümünde bulunur, çanakları küçük ve dört bölümlü, taç yaprakları dört adet, donuk kırmızı renklidir ve erken dökülürler. Erkek organlar 4-8 adettir. Dişi çiçekler başağın alt bölümündedir, taç ve çanak yaprakları küçüktür ya da yoktur. Tepecikler küçük saplı ve dört adettir. Meyve olgunlaştığında dört adet fındıksı meyveye ayrılır
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Myriophyllum spicatum
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye