Bromus tectorum
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
-
Potamogeton berchtoldii Fieber (Dar yapraklı su sümbülü)
Familyası : Potamogetonaceae
Sinonimi : P.obtusifolius sensu Boiss., P.pusillus sensu Boiss
İngilizcesi : Pondweed
Çevre İstekleri : Durgun sularla, yavaş akan sularda gelişir. Kışlık tomurcukları ve tohumları aracılığıyla çoğalır.
Morfolojisi : P.panormitanus’a benzer, ancak gövde boğumlarında genellikle belirgin salgı bezleri bulunur. Yaprak orta damarı hafifçe şişkindir ve her iki yanında, 1-5 adet çukurcuk vardır. Kulakçıkları açıktır, dürülmüştür, bazen bir ölçüde sarımsı-yeşil renklidir, saçakları kalıcıdır. Meyvelerin en geniş yeri, orta bölümleri ya da bunun hemen altıdır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Potamogeton berchtoldii
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye