Alopecurus myosuroides Huds.
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Potamogeton crispus L. (Kıvırcık su sümbülü)
Familyası : Potamogetonaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Curly pondweed
Çevre İstekleri : Yavaş akan sular ve göllerde gelişirler. Diğer Potamogeton türlerinden farklı olarak kış tomurcukları yaprak koltuklarından doğar. Kozalaksı biçimli kış tomurcukları, yaz sonlarında oluşur ve su tabanına dökülür.
Morfolojisi : Toprak altı gövdeleri bulunur. Gövdeleri 1 m’den uzun olabilir, yanal olarak yassılaşmıştır. Yaprakları su altında gelişir, renkleri yeşilden kahverengine, yaprak ayaları şeritsiden, dar dikdörtgensi biçime kadar değişir, 35-70 X 5-15 mm boyutlarındadır, sapsızdır, 3 (-5) damarlıdır, uç bölümleri kütten, keskin sivri uçluya; taban bölümleri kütten yuvarlağa kadar değişebilir, dalgalıdır, kenarları ince testere dişlidir. Kulakçıklar 5 mm, zarımsı yapılı, açık ve erken yok olan tiptedir. Başak sapı 5 cm’ye kadar, başaklar 1,5 cm’ye kadar uzayabilir. Başaklar seyrek ve oldukça az çiçeklidir. Meyvecikler 4-5 mm’dir, gagalıdır, gagalar meyve gövdesine eşit uzunlukta ya da daha uzundur.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Potamogeton crispus
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye