Alopecurus myosuroides Huds.
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Potamogeton nodosus Poir (Boğumlu su sümbülü )
Familyası : Potamogetonaceae
Sinonimi : P. fluitans Roth., P. fluitans var. stagnatilis W. Koch., P. natans sensu Hohen
İngilizcesi : American pontweed
Çevre İstekleri : Durgun, yavaş akan temiz sularda sıkça rastlanır. Besin maddesince fakir toprakların göstergecisidir. Tüm dünyada yaygındır. Göller, sulama ve tahliye kanallarında sık rastlanır.
Morfolojisi : Çok yıllık, batık ve yüzücü su yabancı otudur. Gövde silindiriktir, 1 - 2 m veya daha fazla uzunluktadır. Yapraklar eliptik ve 12 cm boyuna kadar erişir. Yapraklar küçük gölcüklerde suyun üstünü tamamen kaplar. Üst yapraklar yüzer vaziyettedir. Uzunca sapı olup, hafif kalp formundadır. Alt yapraklar dardır ve kısa zamanda çürürler. Boylan 30 cm veya daha büyüktür. Çiçekler bir başak etrafında dizilmiştir. Başak sapı gövdeden kalın değildir. 5 - 12 cm uzunluğundadır. Başaklar ise 3,5 - 5 cmdir, dik olarak sudan çıkarlar. Tohumlan 4 - 5 mm uzunluğunda, 2 - 2,5 mm genişliğinde 1,3 - 1,7 mm kalınlığında basık yumurta formundadır. Tohumun son kısmı gaga şeklini almıştır. Üst yüzeyi yeşilimsi sarıdan kahverengiye kadar değişir. Üzeri dalgalı ve hafif parlaktır. Toprak altı gövdelerinin uç kısmında oluşan yumrular ile yumruları meydana getiren depo köklerinin yardımıyla çoğalır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Potamogeton nodosus
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye