Sorghum halepense
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla subsp. Lacustris (Bataklık sazı)
Familyası : Cyperaceae
Sinonimi : Scirpus lacustris L.
İngilizcesi : Bulrush, Common club rush
Çevre İstekleri : Durgun ve sığ sularda, drenaj kanallarında ve bataklıklarda Phragmites communis ile beraber bulunur. Yan batık su yabancı otudur.
Morfolojisi : Çok yıllık su yabancı otudur. Kökler kısa, yüzeysel ve sert rizom meydana getirir. Gövdesi yuvarlak, güçlü, dik 40 - 300 cm boyunda, sivrilen silindirimsi biçimli, tüysüz ve tek tek bulunur. Tabansal kınlar kahverengimsi renkte zarımsı ve yapraksızdır. Üstteki kınlar donuk yeşil ya da kahve renkli, çoğunlukla kısa bir yaprak ayalıdır. Altta bulunan pulsu yaprak, çiçek kümesinden kısadır yada biraz daha uzundur (5,5 - 13 cm). Üstteki pulsu yaprak küçük ve kılsıdır. Çiçek kümesi sapları eşit olmayan şemsiyeciklerden oluşur. Başak kısmından 3-100 kadar çiçek bulunur. Başakçıklar dikdörtgenimsi - yumurtamsıdan, yumurtamsı biçime kadar değişir. Başakçıklar 3-1 6 mm boyundadır. Kavuzlar ters yumurta- biçimli 3 - 4,5 X 2- 2,6 mm boyutlarında, uç bölümleri çentikli ya da kirtiklidir. Orta damarı dışarıya doğru uzayarak 0,3 - 1,5 mm boyunda kısa bir kılçık oluşturmuştur. Kenarları saçaklı, kirpikli, kırmızımsı kahverenklidir. Meyveler 3 köşeli (1,8) 2 - 3 mm. boyutlarında, düz yüzeyli kahverengimsi ya da grimsi-siyah renklidir. Gövde içi gözle görülebilir şekilde süngerimsi yapıdadır. Tohumla ve rizomla ürer.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Schoenoplectus lacustris
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye