Bromus tectorum
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
-
Sparganium erectum L. (Dik sığır sazı)
Familyası : Sparganiaceae
Sinonimi : S.ramosum Hudson
İngilizcesi : Simplestem bur-reed
Çevre İstekleri : Göl kıyıları, ırmak kenarları, bataklıklar ve kanallarda gelişir.
Morfolojisi : Yarı karacıl, otsu bir yabancı ottur. Gövde diktir, 25-110 (-150) cm boyundadır. Yapraklar genellikle gövdeyi çok aşan boydadır, (5-) 10-17 (-25) mm genişliktedir, alt yüzeyleri belirgin bir biçimde omurgalıdır, enine kesitleri üç köşelidir. Çiçek kümesi daralmıştır, çiçek kümesi başçıklarının sapları ana eksene kaynaşmamıştır. Ana eksen ve her dalda 1-2 adet dişi çiçek başçığı ve genellikle en az 8-10 adet erkek çiçek başçığı bulunur. Çiçek örtü yapraklarının bölümleri kalındır, uçları koyu kahverengiden siyaha kadar değişir. Erkek organ başçıkları 1-1,5 mm’dir. Tohumlarında uzunlamasına 6-10 adet sırt bulunur.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Sparganium erectum
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye