Matricaria chamomilla
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
-
Typha angustifolia L. (Dar yapraklı saz)
Familyası : Typhaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Narrowleaf cattail
Çevre İstekleri : Göller, hendekler, bataklıklar ve ıslak yerlerde gelişir
Morfolojisi : Gövdeleri 2 m’ye kadar ulaşan, iri yapılı su üstü yabancı otlarıdır. Yaprak ayaları 4-8 (-10) mm enindedir. Dişi ve erkek başaklar arasında, 1-6 (-9) cm’lik bir aralık bulunur. Dişi başak olgunlaştığında 13-37 cm boyunda, 1,3-2 cm çapında, koyu tarçın kahverengisi renklidir; pulları iplikçiksidir, uçları yumurtamsı-kaşıksı biçimli ve koyu kahve renklidir, tüylerle eşit boydadır. Tepecik şeritsidir. Erkek başak, dişi başakla az çok eşit boyda, 16-31 cm uzunluktadır; pulları iplikçiksidir, bazıları yalın, diğerleri uçta genişlemiş ve çatallanmıştır. Erkek organ başçıkları 2,2-3 mm’dir. Çiçektozu tanecikleri tek olarak bulunur. Meyve 1-1,2 mm boyunda, açınımlıdır; tüyler 24-60 adettir ve 5-9 mm uzunluktadır, tabansal bölgedekiler 0,5-2 mm boyundadır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Typha angustifolia
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye