Alopecurus myosuroides Huds.
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Typha latifolia L. (Şeytan mumu)
Familyası : Typhaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Common cattail
Çevre İstekleri : Besin maddesince zengin, yavaş akan sularda ve bataklıklarda bulunur. Orta ve Güney Afrika, Güney Asya, Avustralya ve Polinezya dışında tüm dünyâda yaygındır. Su yabancı otudur.
Morfolojisi : Çok yıllıktır. Gövdeleri 2 m ye kadar boya erişen bitkinin yaprakları 1 - 2 cm genişliğinde, mavimtırak yeşil renkli olup, 1 - 2 m uzunluğa ( hemen hemen sapların boyu kadar ) erişebilmektedir. Kökler boğumlu rizomludur. Her bitkide tek ve kaim bir sap çıkar. Erkek ve dişi başaklar bitişiktir ya da aralarında 0,5 - 2,5 cm boşluk bulunur. Dişi başak olgunlaştığında 9 - 28 cm boyunda, 2,5 - 3 cm çapındadır ve pulları bulunmaz. Genç dönemlerinde koyu kahverengi renkli olup, daha sonraları açık renkli ve kahverengi noktalıdır. Tepecikler mızraksı - yumurtamsı biçimlidir. Erkek başak, dişi başaktan biraz daha uzundur ve 11-35 cm x 12-17 mm boyutlarında, pulları ipliksi ve yalındır. Çiçek tozu tanecikleri dörtlü gruplar şeklindedir. Meyveler 1-1,5 mm boyunda, açınımlı, yumurtalık sapçığı üzerinde 25 - 52 adet, 7-1 1 mm boyunda, tabansal bölgede ise 1,5 - 2,5 mm boyunda tüyler bulunur. Yaz ortasında çiçek açar. Üremesi tohumladır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
Dosyası : Typha latifolia
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye