Alopecurus myosuroides Huds.
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
-
Typha minima Funcker. (Küçük saz)
Familyası : Typhaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Dwarf bulrush, Miniature cattail, Least bulrush
Çevre İstekleri : Bataklıklar, ırmak kıyıları ve ırmak yataklarında gelişir.
Morfolojisi : Gövdeleri 30-90 cm boyunda, ince yapılı su üstü yabancı otlarıdır. Yaprak ayaları 1-2,5 mm enindedir. Gövde yaprakları, yaprak kını biçimine indirgenmiş ya da iyi gelişmiş yaprak ayası oluşturmuştur. Dişi ve erkek başaklar bitişiktir ya da aralarında 1-10 mm’lik bir aralık bulunur. Dişi başak olgunlaştığında 2-4 cm boyunda ve 2 cm çaptadır, koyu kahve renklidir, küreselden silindirik biçime kadar değişir; pullar iplikçiksidir, uzunlukları tüyler kadardır, uç bölümdekiler biraz genişlemiştir ve kahve renklidir. Tepecik şeritsidir. Erkek başak, dişi başaktan biraz daha uzun olup 2-5 cm X 3-5 mm boyutlarındadır ve pulsuzdur. Erkek organ başçıkları 1,5 mm’dir. Çiçektozu tanecikleri dörtlü gruplar biçimindedir. Meyve 0,5-0,7 mm’dir, açınımsızdır; tüyler 15-22 adettir; 4-5,5 mm uzunlukta; tabansal bölümdekiler 0,5 mm boyundadır, uçları küreseldir.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ALTINAYAR, G., 1988. Su Yabancı Otları. T.C. Bayındırlık ve İskan Bak. Dev. Su İşleri Genel Müd. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dosyası : Typha minima
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye