Alopecurus myosuroides Huds.
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Euphorbia spp. (Sütleğen Türleri)
Familyası : Euphorbiaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Spurge, Milkweed
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Euphorbia cinsi dünyaya dağılmış yaklaşık 1600 türü ile oldukça geniş bir bitki cinsidir. Genellikle bu bitkiler tek yıllık ya da çok yıllık otsu bitkilerden oluştuğu gibi, çalımsı türleri de vardır ve bazen kaktüs gibi bir habitat gösterirler. Yaprakları genellikle almaşık dizilişli daha az sıklıkla da dairesel dizilişli ya da karşılıklı olabilir. Çiçekler indirgenmiş yanda olup budak biçimli çiçek durumunda ve tek bir erkek organa indirgenmiş çok sayıda erkek çiçeklerden oluşur. Uçtaki çiçekler dişi çiçekler bulunur. Bu cinse ait bitkilerde genellikle sütsü salgı vardır. İçerdikleri bu salgılardan dolayı zehirli olabildikleri gibi cilt içinde tahriş edici özellikleri vardır.
Zehirlilik
Durumu
:
Kullanımı : -
Kaynaklar : FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Poisonous Plants. Translated by: Inge Alford, Camridge, Manson Publishing, Sh. 469.
Dosyası : Euphorbia
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye