Hedera helix
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
-
Equisetum arvense L. (Tarla atkuyruğu, Ekleme)
Familyası : Equisetaceae
Sinonimi : Equisetum calderi, Equisetum saxicola
İngilizcesi : Field horseetail, Bottleorusk
Çevre İstekleri : Taban ve sulanan alanlarda bulunur. Özellikle gevşek kumlu, tınlı, kil ağırlıklı, kumlu-tınlı topraklan sever. Su kenarlarında, bataklıklarda, taban çayır ve meralarda ayrıca meyve bahçelerinde sık rastlanır.
Morfolojisi : Çok yıllık, saplan ilci farklı yapıda, otsu bir bitkidir. Toprak üstü gövdesi bir birine eklenmiş boğumlardan oluşur, ve 4 - 12 sırtlıdır (köşelidir), ilkbaharda oluşur ve spor keselerini taşıyan sap sarımtırak- kahverengi, kalın, dalsız, 20 cm uzunluğunda ve 8 mm çapında sap kınlan 14 - 20 mm dir. Yazın oluşan sürgünler çok daha yeşil renkli 40 - 50 cm boylanabilir. Boğum aralan 1,5 - 6 cm uzunluk ve 1,5 - 5 mm kalınlıktadır. Üzerinde 5-1 0 mm uzunluğunda yukarı doğru genişlemiş dişli ve kahverengi sap kınları bulunur. Dallar sert çok sayıda ve sapların etrafını çevrelemiş 3 - 4 köşeli kınlan, 3 - 4 dişli, daim birinci boğumu sap kınından daha uzundur. Genellikle rizom bazende sporla ürer.
Zehirlilik
Durumu
:
% 7 silisik asit, % 5 saponin ve Equisetin, nikotin, Methoxpyridin ve Organik asitler içerir. İçerdiği zehirli maddeler sebebiyle bitkiyle otlanan hayvanlarda zehirlenmelere neden olur
Kullanımı : -
Kaynaklar : ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
Dosyası : Equisetum arvense
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye