Sorghum halepense
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Hedera helix L. (Orman sarmaşığı)
Familyası : Araliaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Common Ivy, English Ivy
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Bu bitkinin tüm kısımları saponin içermektedir. Bitki 2m yüksekliğe kadar ulaşır, çalımsı ve tırmanıcıdır. Yaprakları herdem yeşil, tüysüz ve olgunlaştığında değişik şekillerde olabilir. Alttaki yaprakları loblu, damarları genellikle beyaz, çiçeklenen sürgünlerin üstteki yaprakları mızraksı ve düz kenarlıdır. Meyveleri küresel ve 3-5 tohumludur. Baharda olgunlaştığı zaman siyah renk alır.
Zehirlilik
Durumu
:
Bu yabancı otun zehirliliği triterpenoid saponin ve poly-ynes (oxalic asit olduğu düşünülmekte)’den kaynaklanmaktadır
Kullanımı : -
Kaynaklar : FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Poisonous Plants. Translated by: Inge Alford, Camridge, Manson Publishing, Sh. 469.
Dosyası : Hedera helix
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye