Alopecurus myosuroides Huds.
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
-
Hypericum perforatum L. (San kantaron, Kılıç otu, Kızıl ot)
Familyası : Guttiferae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Hard boy, St. Johns wort
Çevre İstekleri : Güneşli, kuru ve kireçli ortamları sever. Bağlar, meyve bahçeleri, boş alanlar, yol kenarlarında sık rastlanır.
Morfolojisi : Çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Gövde tüysüz ve üst kısmı dallanmış olup 30 - 60 (100) cm boylanabilir. Yapraklar karşılıklı olarak dizilmiş küçük, oval, 5 - 35 mm boyda ve koyu noktalıdır. Çanak yapraklan yeşil, 5 adet, 6 mm uzunlukta ve gutteler ihtiva eder. Taç yapraklan (5) 10 -15 mm uzunlukta eliptik, altın sansı renkte üzerinde çizgi ve noktalar bulunur. Çiçeklenme zamanı haziran - ağustos aylandır. 3 parçalı bir kapsül içerisinde oluşan tohumlar 0,8 - 1 mm uzunluk ve 0,3 - 0,4 mm çapında silindir formunda, üst yüzeyi pütürlü ve siyahımsı kahverengi renktedir.
Zehirlilik
Durumu
:
Bu yabancı ot içerisinde tedavi amacıyla kullanılmasını sağlayan bir çok madde vardır ancak bitki ekstarktından elde edilen flavonoid-aglycone quercetin’in mutagenik etkisi olduğu ve toksik etkisinin de bununla ilişkilendirildiği düşünülmektedir
Kullanımı : -
Kaynaklar : 1)ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16. 2)FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Pois
Dosyası : Hypericum perforatum
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye