Silybum marianum
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Urtica dioica L. (Büyük Isırgan)
Familyası : Urticaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Stinging nettle, common nettle
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Çok yıllık otsu bir yabancı ot olup 30-150 cm boylarına ulaşabilir. Yaprakları genişçe yumurtamsı (dar mızraksıya kadar değişebilir), 4-11 X 3-10 cm, keskin ve kaba dişli, keskin sivri uçludur. Erkek ve dişi çiçekler birbirine benzer. Bitki 500-2700 m arasında görülür.
Zehirlilik
Durumu
:
Bitki acetylcholine, histamine ve serotonin içermekte, U. diocica’nın köklerinden elde edilen peptit benzeri bileşiklerin toksitede ana rol oynadığı düşünülmektedir
Kullanımı : -
Kaynaklar : 1) TOWNSEND, C.C., 1982. Urtica L. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edited by P.H. Davis. Volume Seven.2) FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Poisonous Plants. Translated by: Inge Alford, Camridge, Manson Publishing, Sh. 469.
Dosyası : Urtica dioica
Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye