Poa annua
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Tarihçe

Derneğin amaçları doğrultusunda herboloji bilim dalı ve ilgili konularda çalışan araştırmacıları bir çatı altında toplamak amacıyla 12.09.1995 tarihinde kurulmuş olup, 1. Olağan Genel Kurulu 01.12.1995 tarihinde yapılmıştır. Derneğin ilk yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Başkan
II.Başkan
Sekreter
Üye
Üye

Prof. Dr. Zeki ÖZER
Prof. Dr. F.Nezihi UYGUR
Doç. Dr. Ahmet ERCİŞ
Dr. Baki TAŞTAN
Doç. Dr. İzzet KADIOĞLU

Gaziosmanpaşa Üniv. TOKAT
Çukurova Üniv. ADANA
Syngenta A.Ş. ANKARA
Çağdaş Tarım A.Ş. ANKARA
Gaziosmanpaşa Üniv.TOKATSitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye