Viscum album
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Herboloji Bibliyografyası

Türkiyede herboloji İle ilgili yapılan çalışmalar bu kısım altında toparlanmıştır.

1. Kültür Bitkilerinde Yabancı Ot Mücadelesi
  1.1. Tahıllar
  1.2. Sebze
  1.3. Meyve
  1.4. Bağ
  1.5. Endüstri Bitkileri
  1.6. Baklagil Bitkiler
  1.7. Yem Bitkileri-Çayır Mera
2. Su Yabancı Otları Ve Mücadelesi
3. Boş Alanlar-Odunsu Bitkiler
4. Parazit Bitkiler
5. Yabancı Ot Biyolojisi
6. Genel Yabancı Ot Mücadelesi
7. Allelopati
8. Biyolojik Mücadele
9. Karantina
10. Alternatif Yöntemler
11. Herbisitler
12. Zehirli Yabancı Otlar
13. Konukçu Yabancı Otlar
14. Yararlı Yabancı Otlar
15. Bilgisayar-Model Kullanımı
16. Terimler Ve Herbaryum
17. Orman
18. Tarihi Alanlar
19. Organizasyon Ve Tarihçe
20. Biyografiler
Taranan Süreli Yayınlar, Kongreler, Sempozyumlar, Kataloglar Ve Bibliyografyalar

Herboloji Bibliyografyası (Pdf, 1,1 MB)

Sitede Arama

Yabancı Otlar
Dar Yapraklılar
Geniş Yapraklılar
Parazitik Yabancı Otlar
İstilaci Yabancı Otlar
Sucul Yabancı Otlar
Zehirli Yabancı Otlar
Kullanılabilen Yabancı Otlar
Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
Diğerleri

Herbisitler
Etki Mekanizması Listesi
Dayanıklılık & Yönetimi
Aktif Maddeler

Etkinlikler
Kongreler
Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
Seminerler

Sponsor
Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


© Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye