Alopecurus myosuroides Huds.
Ana Sayfa Duyurular Sorularınız İlgili Bağlantılar İletişim English

Derneğimiz
Tarihçe
Amacımız
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Üyeler
Üyelik

Çalışma Grupları
Gelişme Biyolojisi
Yabancı Ot Sosyolojisi
Yabancı Ot Sistematiği
Parazit Yabancı Otlar
Su Yabancı Otları
Allelopati
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Ekolojik Tarım
Herbisit Dayanıklılığı
Alternatif Yöntemler

Yayınlar
Türkiye Herboloji Dergisi
Bildiri Özetleri
Bibliografya
Kitaplar
Sunumlar
Çiftçi Broşürleri
Öğrenci Notları

Yabancı Otlar

Zehirli Yabancı Otlar
 • Agrostemma githago (Yemlik, Buğday karamuğu)
 • Arum maculatum (Yılan yastığı, Yılan pıçağı, Yılan dili)
 • Chenopodium album (Ak kaz ayağı, Ak pazı, Sirken )
 • Conium maculatum (Baldıran otu )
 • Cuscuta europaea (Büyük küsküt, Cinsaçı )
 • Euphorbia (Sütleğen Türleri)
 • Equisetum arvense (Tarla atkuyruğu, Ekleme)
 • Hedera helix (Orman sarmaşığı)
 • Hypericum perforatum (San kantaron, Kılıç otu, Kızıl ot)
 • Ipomea purpurea (Gecesefası)
 • Lolium temulentum (Delice)
 • Ornithogalum umbellatum (Tükrük otu)
 • Oxalis corniculata (Boynuzlu ekşi tırfıl)
 • Papaver rhoeas (Gelincik)
 • Senecio jacobaea (-)
 • Sinapis arvensis (Yabani hardal)
 • Solanum nigrum (Köpek üzümü)
 • Urtica dioica (Büyük Isırgan)
 • Viscum album (Ökse otu, Gökçe otu )


 • Sitede Arama

  Yabancı Otlar
  Dar Yapraklılar
  Geniş Yapraklılar
  Parazitik Yabancı Otlar
  İstilaci Yabancı Otlar
  Sucul Yabancı Otlar
  Zehirli Yabancı Otlar
  Kullanılabilen Yabancı Otlar
  Yabancı Ot & Kültür Bitkisi Kodları
  Diğerleri

  Herbisitler
  Etki Mekanizması Listesi
  Dayanıklılık & Yönetimi
  Aktif Maddeler

  Etkinlikler
  Kongreler
  Yabancı Ot ve Herbisit Günleri
  Seminerler

  Sponsor
  Lütfen Sponsor olmak için bizimle iletişime geçiniz..


  © Copyright 2013 - Türkiye Herboloji Derneği – Adana/Türkiye