Derneğimiz

Türkiye Herboloji Derneği

Derneğimiz kurulduğu 12.09.1995 tarihinden bügüne gelişimini büyüyerek devam ettiriyor.

Türkiye Herboloji Derneği LogomuzAmacımız

Derneğimizin Amacı,
Türkiye'de Herboloji bilim dalını geliştirmek,
bu alanda çalışan araştırmacıların bilimsel niteliklerinin gelişmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak,
bilgi alışverişini sağlamak için kongre, sempozyum, toplantı düzenlemek,
Herboloji biliminin daha iyi öğretilmesi ve daha etkin şekilde uygulamaya aktarılmasını sağlayacak olanakları araştırmak ve geliştirmektir.


Dernek Tüzüğümüz

Türkiye Herboloji Derneği Tüzüğümüz (pdf)

Turkiye_Herboloji_Dernegi_Tuzugu.pdf
TarihçemizDerneğin amaçları doğrultusunda herboloji bilim dalı ve ilgili konularda çalışan araştırmacıları bir çatı altında toplamak amacıyla 12.09.1995 tarihinde kurulmuş olup,
1. Olağan Genel Kurulu 01.12.1995 tarihinde yapılmıştır.

Derneğin ilk yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Prof. Dr. Zeki ÖZER (Başkan)
Prof. Dr. F.Nezihi UYGUR(II.Başkan)
Doç. Dr. Ahmet ERCİŞ (Sekreter)
Dr. Baki TAŞTAN (Üye)
Doç. Dr. İzzet KADIOĞLU (Üye)


Türkiye Herboloji Derneği Yönetim Kurulları


1995-1998 Dönemi

Prof. Dr. Zeki ÖZER (BAŞKAN)

Prof. Dr. F. Nezihi UYGUR

Doç. Dr. Ahmet ERCİŞ

Dr. Baki TAŞTAN

Doç. Dr. İzzet KADIOĞLU


1998-2001 Dönemi

Prof. Dr. Zeki ÖZER (BAŞKAN)

Prof. Dr. F. Nezihi UYGUR

Doç. Dr. Ahmet ERCİŞ

Dr. Baki TAŞTAN

Doç. Dr. İzzet KADIOĞLU


2001-2003 Dönemi

Prof. Dr. F. Nezihi UYGUR (BAŞKAN)

Zir. Yük. Müh. Akın AKSOY

Dr. Eda OREL AKSOY

Zir. Yük. Müh. Onur KOLÖREN

Zir. Yük. Müh. Selçuk BAŞARAN


2003-2005 Dönemi

Prof. Dr. F. Nezihi UYGUR

Zir. Yük. Müh. Onur KOLÖREN

Dr. Eda OREL AKSOY

Zir. Yük. Müh. Selçuk BAŞARAN

Yrd. Doç. Dr. Hüsrev MENNAN


2005-2008 Dönemi

Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU (BAŞKAN)

Doç. Dr. Sibel UYGUR

Doç. Dr. Ahmet ERCİŞ

Dr. Eda AKSOY

Zir.Yük.Müh. Olcay BOZDOĞAN


2008-2011 Dönemi

Doç. Dr. Sibel UYGUR (BAŞKAN)

Prof. Dr. Hüsrev MENNAN

Doç. Dr. Ahmet ERCİŞ

Dr. Eda AKSOY

Dr. Tansel SERİM


2011-2014 Dönemi

Prof. Dr. F. Nezihi UYGUR (BAŞKAN)

Dr. Eda AKSOY

Dr. Selçuk BAŞARAN

Zir. Yük. Müh. Olcay BOZDOĞAN

Zir. Müh. Murat BORAZAN


2014-2017 Dönemi

Prof. Dr. Işık TEPE (BAŞKAN)

Doç. Dr. İlhan KAYA

Yrd. Doç. Dr. Reyyan YERGİN

Dr. Olcay BOZDOĞAN

Zir. Müh. Figen EFİL


2017-2021 Dönemi

Prof. Dr. Işık TEPE (BAŞKAN)

Prof. Dr. İlhan KAYA

Yrd. Doç. Dr. Reyyan YERGİN

Yrd. Doç. Dr. Olcay BOZDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tansel SERİM


Türkiye Herboloji Derneği Tarihinde Başkanların Listesi

Prof. Dr.
Zeki ÖZER

Prof. Dr.
F.Nezihi UYGUR

Prof. Dr.
İzzet KADIOĞLU

Doç. Dr.
Sibel UYGUR

Prof. Dr.
Işık TEPEYönetim Kurulu

Derneğin 11. ve son genel kurulu 18.06.2021 tarihinde yapılmış olup yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşturulmuştur.


Prof. Dr.
Doğan Işık

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARACA

Başkan Yardımcısı

Zir. Yük. Müh. Bayram USTA

Sekreterya

Zir. Yük. Müh. Nilgün ARIKAN

Sayman

Dr. Mehmet DEMİRCİ

Üye