Herbisitler

Etki Mekanizması Listesi

Hücre Membranı Bozanlar


Fotosistem I Elektron Taşınmasını Önleyenler

 • D / Bipyridylium


  PPO İnhibitörleri

 • E / Diphenylether
 • E / Phenylpyrazole
 • E / N-phenylphthalimide
 • E / Thiadiazole
 • E / Oxadiazole
 • E / Triazolinone
 • E / Oxazolidinedione
 • E / Pyrimidindione

 • Dayanıklılık & Yönetimi

  Aktif Maddeler

  • 2,4-D Dimethylamin
  • 2,4-D Ethyl Hexyl Ester
  • 2,4-D Isooctylester+Triclopyr Butoxyethylester
  • 2,4-D Isopropylester
  • 2,4-D+MCPA+MCPP-P+Dicamba
  • Acetochlor
  • Aclonifen
  • Aminopyralid+Florasulam
  • Aminotriazoie+Glyphosate+Amonium Thiocyanete
  • Azimsulfuron
  • Bensulfuron-Methyl
  • Bensulfuron-Methyl+Metsulfuron-Methyl
  • Bentazone
  • Bentazone+MCPA
  • Bispyribac-Sodium
  • Bromoxynil
  • Chloridazon
  • Chloridazon+Triallate
  • Chlorsulfuron
  • Clethodim
  • Clodinafop Propargyl
  • Clopyralid+Picloram+Aminopyralid
  • Copper-Ethanolamine
  • Cycloxydim
  • Cyhalafop Butyl
  • Dalapon
  • Dicamba+2,4-D Acide
  • Dicamba+MCPA
  • Dichloropicolinic
  • Diclofop Methyl
  • Dicloropicolinic Acid
  • Diquat
  • Diuron
  • Ethoxysulfuron
  • Fenoxaprop-P-Ethyl
  • Fenoxaprop-P-Ethyl+Cioquintocet-Mexyl
  • Fenoxaprop-P-Ethyl+Fenchlorazole-Ethyl
  • Florasulam+2,4-D Acetate
  • Fluazifop-P-Butyl
  • Fluometuron
  • Flurochloridone
  • Foramsulfuron
  • Foramsulfuron+Iodosulfuron-M+Isoxadifen
  • Glufosinate Ammonium
  • Glyphosate
  • Glyphosate Ammonium
  • Glyphosate Ammonium Tuzu
  • Glyphosate Dimethylammonium Tuzu
  • Glyphosate IPA
  • Glyphosate IPA+Oxyfluorfen
  • Glyphosate Potasium
  • Glyphosate Potasium Tuzu
  • Glyphosate Trimesium
  • Halosulfuron Methyl
  • Haloxyfop Methylester
  • Haloxyfop-P-Methyl
  • Imazamox
  • Imazamox+Bentazon
  • Imazamox+Imazapyr
  • Imazapic
  • Imazethapyr
  • Indaziflam
  • Iodosulfuron Methyl Sodium+Mesosulfuron-Methyl
  • Iodosulfuron-Methyl Sodium-Amidosulfuron+Metsulfuron-Methyl
  • Ioxynil Octanoate
  • Isoxaflutole
  • Isoxaflutole+Cyprosulfamide
  • Lenacil
  • Linuron
  • MCPA
  • Mefenpyr-Diethyl
  • Mesosulfuron-Methyl+Mefenpyr-Diethyl
  • Mesotrione
  • Mesotrione+Nicosulfuron
  • Metamitron
  • Metolachlor-S+Benoxacor
  • Metribuzin
  • Metsulfuron + Mefenpyr Diethyl
  • Metsulfuron-Methyl+Tribenuron Methyl
  • Molinate
  • Napropanide
  • Nicosulfuron
  • Nicosulfuron+Rimsulfuron
  • Oxadiazon
  • Oxyfluorfene
  • Paraquat
  • Pendimethalin
  • Penoxulam
  • Penoxulam+Cyhalofop-Butyl
  • Phenmedipham
  • Phenmedipham+Desmedipham
  • Phenmedipham+Ethafumesate
  • Phenmedipham+Ethafumesate+Ethofumesate
  • Pinoxaden
  • Pinoxaden+Clodinafop Propargyl
  • Profoxydim
  • Prometryne
  • Propaquizafop
  • Propoxycarbazone-Sodium+Mesosuifuron+Mefenpyr Diethyl
  • Propyzamide
  • Prosulfocarb
  • Pyraflufen-Ethyl+Glyphosate IPA
  • Pyridate
  • Pyroxsulam
  • Quizalofop-P-Butyl
  • Quizalofop-P-Ethyl
  • Quizalofop-P-Tefuryl
  • Rimsulfuron
  • Sulfosulfuron
  • Tepraloxydim
  • Terbuthylazine+Mesotrione
  • Terbuthylazine+S-Metolachlor
  • Tralkoxydim
  • Triasulfuron+Dicamba
  • Tribenuron Methyl+Mecoprop-P
  • Tribenuron Methyl+Thifensulfuron-Methyl
  • Tribenuron-Methyl
  • Trifloxysulfuron-Sodium
  • Trifluralin
  • Trifluralin+Linuron
  • Trinexapac-Ethyl
  • Tritosulfuron+Dicamba