Yabancı Otlar

Zehirli Yabancı Otlar
Viscum album L. (Ökse otu, Gökçe otu )
Familyası : Loranthaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Common Mistletoe
Çevre İstekleri : Çok sayıda ağaç türü üzerinde yarı parazit halde bulunur. Örneğin; kavak, söğüt, elma, armut, huş, ıhlamur, erik, ceviz, findik, kestane, bütün çamgillerde vb. odunsu bitkilerde yan parazit olarak bulunur.
Morfolojisi : 50 cm kadar boylanabilmektedir. Derimsi bir yapı sergiler iki evciklidir. Odunsu bitkilerin yan parazit bir bitkisi olup daima yeşildir. Meyveleri beyaz ve nohut büyüklüğündedir. Meyvelerin içinde 1 - 2 tohum oluşur. Tohumları küremsi şekilden yumurta şekline kadar değişir ve etrafında yapışkan bir madde vardır. Bu madde yardımıyla tohumlar dala yapışarak burada çimlenir. Dal üzerinde kabuk içerisine doğru haustoriumlarını salarak ksilem iletim demetlerinden oluşmamış besin maddelerini alarak gelişir. Özümlemeyi kendisi yapar. Tohumlar 3 -3,5 mm uzunlukta, 2,2 - 3 mm genişlikte, 0,8 -1,2 mm kalınlıktadır. Yüzeyi kahverenginden koyu kahverengine kadar değişen renklerde olabilir. Tohumların üst kısımları hemen hemen düz ve donuk renklidir. Tohumla çoğalır.
Zehirlilik
Durumu
:
Ökse otunun zehirliliği, toksik alkalin proteinlerin, polypeptidlerin (viscotoxins) ve lectinlerin karışımından meydana gelmektedir
Kullanımı : -
Kaynaklar : 1)ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16. 2)FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Pois
Dosyası :