Yabancı Otlar

Kullanılabilen Yabancı Otlar
Eringium campestre L. (Deve elması, Boğa dikeni, Çoban çırası, Deveci dikeni, Göz dikeni, Tengeldikeni, Çakır otu)
Familyası : Apiaceae (Umbelliferae)
Sinonimi : -
İngilizcesi : Common eryngo, Field eryngo, Hundred thistle
Çevre İstekleri : Orta Avrupa, Doğu-batı Akdeniz Bölgesi, Balkan Yarımadası ve Anadolu’da kurak ve otlu yerlerde, çalılıklarda, deniz seviyesinin 900 m yüksekliğine kadar düzlük yerlerde yetişir.
Morfolojisi : İki yıllık dikenli otsu bir bitkidir. Kök iğ şeklinde, uzun, toprağa derin nüfus eder. Sap dik, dipten itibaren dallanır ve 60 cm’ye boylanabilir. Yapraklar derimsi, dip yaprakları derin tüysü parçalı, çok dikenli, dişli, kısa saplıdır. Gövde yaprakları basit, dişli, dikenli gövdeye sarılı durumdadır. Çiçekler beyaz veya beyazımsı, taç yapraklı, basık haldeki kömeçte tüysü halde, mızrak şeklinde yaprakçıklar bütün veya az sayıda tüylüdür. Çiçekler yaprakçıklar arasında mızrak şeklinde dizilmiştir. Meyve elips şeklindedir. Bitkinin bütünü mavi yeşil renkte, yumak biçimindedir. Haziran-Ağustos aylarında çiçek açar. Tedavide kullanılır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : Tedavide kullanılır
Kaynaklar : ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Dosyası :