Yabancı Otlar

Kullanılabilen Yabancı Otlar
-
Mentha aquatica L. (Su nanesi, Yarpuz)
Familyası : Lamiaceae (Labiatae)
Sinonimi : -
İngilizcesi : Water mint, Fish mint
Çevre İstekleri : Genellikle temiz olan bütün akarsuların kenarlarında bulunan bir bitkidir. Temiz ve berrak suların göstergecisidir. Daha çok sulak alanlarda görülür.
Morfolojisi : Çok yıllık otsu bir bitkidir. 30- 100 kadar boylanabilir. Sap tüylü ve kırmızımsı renkte ve çok dallanır. Çiçekler sarıdan kırmızıya kadar değişen renktedir. Çiçekler dal uçlarında top şeklinde bir arada bulunur. Yaprak kısa saplı, tüylü, oval ve kenarları dişlidir. Bir bitki ortalama 150-300 tohum oluşturur. Rizom ve tohumla çoğalır. Tedavide kullanılır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : Tedavide kullanılır
Kaynaklar : ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Dosyası :