Yabancı Otlar

Kullanılabilen Yabancı Otlar
-
Origanum majorana Boehm. (Mercan köşkü, Güvey otu, Kekik otu)
Familyası : Lamiaceae (Labiatae)
Sinonimi : -
İngilizcesi : Marjoram
Çevre İstekleri : Kuru çayırlarda, ışıklı ve kuru ormanlarda sık rastlanır. Avrupa ve Asya’nın büyük kısmına yayılmıştır.
Morfolojisi : Aromatik kokuya sahip, 50 cm kadar boylanabilen, keçemsi tüylerle kaplı bir bitkidir. Ana gövdeye dallar alt tarafta kısa saplarla bağlıyken, üst tarafa gelindikçe artar. Yapraklar karşılıklı dizilmiştir. Oval kenarları tamamen düzdür, alt tarafı saplı iken üst tarafta dallanma sapsız oturmuştur. Çiçek dalları küçük 3-6 mm uzunluğunda, ekseriya çıplak ve pembe renktedir. Çiçekler ana sapın ve yan dalların uç kısmında bulunur. Yuvarlaktan sarkık salkım şeklindedir. Çanak yaprak çan formunda olup 2,5-3,5 mm uzunluğunda 5 adet birbirine benzeyen şekilde, 3 köşeli dişlidir. Taç iki dudaklı olup, 4-7 mm uzunluğunda, pembe renktedir. Temmuz-Eylül aylarında çiçek açar. Tedavide ve çay yapımında kullanılır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : Tedavide ve çay yapımında kullanılır
Kaynaklar : ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Dosyası :