Yabancı Otlar

Kullanılabilen Yabancı Otlar
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex St. (Kamış)
Familyası : Poaceae (Gramineae)
Sinonimi : Arundo australis Cav.
İngilizcesi : Common reed
Çevre İstekleri : Suyun bulunduğu her türlü ortamda bulunur. Sulana veya taban arazilerde, göl, bataklık kenarları ve tahliye kanallarında bulunur.
Morfolojisi : Çok yıllık, yan batık (Amphibi) su yabancı otudur. Kökle kuvvetli dallanmıştır. 1 - 2 m uzunluğa erişebilir ve rizomludur. Gövdesi yalı ve 3 m1 ye kadar uzayabilen bir bitkidir. Yaprak diplerindeki dilcik 0,5 - 1 m boyunda olup tüylerden oluşmuş saçak biçimindedir. Genç devrede de yüzeyinde 1 cmye kadar uzayan bir sıra dik tüyler bulunur. Yaprak ayaları taban bölümlerinde daralmıştır, 60 x 3 cm ye kadar büyüyebilir. Başak-(bileş salkım) 40 cmye kadar uzayabilir. Demetçiklerin taban bölümleri tüylüdür. Başakçıklar 3 - 6 çiçeklidir. Kavuzlar eşit değildir, pürüzlüdür. Alt kavuz 5 - mm boyda yumurtamsı, mızraksı, kısa sivri uçludur. En alttaki dış kavuz, iç kavuzun 2 katı boydadır. Başakcık ekseni üzerinde tüyler 7 – 9 mmdir. Genellikle rizomla çoğalır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : Sepet yapımında kullanılmaktadır
Kaynaklar : ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
Dosyası :