Yabancı Otlar

Kullanılabilen Yabancı Otlar
-
Scirpus lacustris L. (Bataklık Sazı)
Familyası : Cyperaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Bulrush, Common club rush
Çevre İstekleri : Durgun ve sığ sularda, drenaj kanallarında ve bataklıklarda Phragmites communis ile beraber bulunur. Yan batık su yabancı otudur.
Morfolojisi : Çok yıllık su yabancı otudur. Kökler kısa, yüzeysel ve sert rizom meydana getirir. Gövdesi yuvarlak, güçlü, dik 40 - 300 cm boyunda, sivrilen silindirimsi biçimli, tüysüz ve tek tek bulunur. Tabansal kınlar kahverengimsi renkte zanmsı ve yapraksızdır. Üstteki kınlar donuk yeşil yada kahverenkli, çoğunlukla kısa bir yaprak ayalidir. Altta bulunan pulsu yaprak, çiçek kümesinden kısadır yada biraz daha uzundur (5,5 - 13 cm). Üstteki pulsu yaprak küçük ve kilsidir. Çiçek kümesi saplan eşit olmayan şemsiyeciklerden oluşur. Başak kısmında 3 - 1 0 0 kadar çiçek bulunur. Başakçıklar dikdört- genimsi - yumurtamsıdan, yumurtamsı biçime kadar değişir. Başakçıklar 3-1 6 mm boyundadır.- Kavuzlar ters yumurta- biçimli. 3 - 4,5 X 2- 2,6 mm boyutlannda, uç bölümleri çentikli ya da kirtiklidir. Orta daman dışanya doğru uzayarak 0,3 - 1,5 mm boyunda kısa bir kılçık oluşturmuştur. Kenarları saçaklı, kirpikli, kırmızımsı kahverenklidir: Meyveler 3 köşeli (1,8) 2 - 3 mm. boyutlannda, düz yüzeyli kahverengimsi ya da grimsi-siyah renklidir. Gövde içi gözle görülebilir şekilde süngerimsi yapıdadır. Tohumla ve rizomla ürer.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : Hasır ve eğer yapımında kullanılır
Kaynaklar : ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
Dosyası :