Yabancı Otlar

Kullanılabilen Yabancı Otlar
Tragopogon pratensis L. (Çayır teke sakalı, Yemlik)
Familyası : Asteraceae (Compositae)
Sinonimi : -
İngilizcesi : Meadow salsify
Çevre İstekleri : Kuru fakat besin maddesince zengin toprakları tercih eder. Genellikle çayır ve kuru bayırlarda, ışıklı ormanlarda, akarsu, yol ve tarla kenarlarında, yem bitkileri içerisinde, çok yıllık kültürlerde ve tarla kültürlerinde sık rastlanır.
Morfolojisi : İki yıllık, 30-120 cm kadar boylanabilen, otsu bir bitkidir. Sap dik ve uca doğru incelir. Genellikle sapın ucunda bir tek büyük çiçek bulunmaktadır. Yapraklar uzun, dar, sapsız ve sapla birleştiği yerde şişkinlik oluşturur. Çiçekler 40-50 mm çapında ve kükürt sarısı renktedirler. Çiçeklenme MayısTemmuz aylarında olmaktadır. Meyveler (aken) 16-22 mm, hafif eğik, uzun gagalı ve üzeri sırt şeklinde çıkıntılı ve dişlidir. Pappüs tüysüdür. Bitki ilk yıl rozet ve kök oluşturur. 2.yıl sap ve tohum meydana getirir. Beslenmede kullanılır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : Beslenmede kullanılır
Kaynaklar : ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Dosyası :