Yabancı Otlar

Kullanılabilen Yabancı Otlar
Urtica urens L. (Isırgan otu, Bahçe ısırganı )
Familyası : Urticaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Burning rettle, Small nettle
Çevre İstekleri : Humus yönünden zengin, alkali, kuvvetli amonyak tavlı topraklan sever. Bitki kozmopolit olup, rutubet ve azot göstergecisidir. Bağ, bahçe, tarla, yol ve duvar kenarlannda, özellikle hayvan ahırlan yakınında bulunur. Davis (1965–1988) te A6 karesi için kayıt yoktur, fakat tarafımızdan saptanmıştır.
Morfolojisi : Tek yıllık olan bitki 30 - 60 cm boydadır. Gövde dik, dört köşeli ve dipten itibaren dallanır. Uzun saplı yapraklar karşılıklı olarak dizilmiş olup, üst yüzeyleri koyu yeşil ve parlak, kenarlan dişlidir. Yaprak ayası 1 - 5 cm uzunlukta ve 1 - 4 cm genişliktedir. Alt yapraklar saplarından daha kısadır. Bitkinin her tarafında yakıcı tüyler bulunur. Çiçekleri salkım şeklinde olup erkek ve dişi çiçekler aym bitki üzerindedir (tek evcikli). Mayıstan kasıma kadar çiçek açar. Tohumlan; yumurta, formunda, uc kışımı sivri ve ortadan basık, grimsi-san renkli, 1,8-2 mm uzunlukta, 1,2 mm genişlikte ve 0,3 - 0,5 mm kalınlıktadır. Bir bitki 100 - 1000 tohum oluşturabilir.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : Bünyesinde karınca asidi içerir. Karınca asidi hystanin ve enzimden meydana gelmiş olup yılan zehiri anoloğudur. 1 ppm. karınca asidi kaşıntı için yeterlidir. Yüksek oranda A ve B vitaminleri, klorofil, demir ve C vitamini içermesi dolayısıyla bitki özsuy
Kaynaklar : ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Dosyası :