Yabancı Otlar

Dar Yapraklılar
-
Phalaris canariensis L. (Uzun başaklı kuş yemi)
Familyası : Poaceae (Gramineae)
Sinonimi : -
İngilizcesi : Canary Grass
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Tek yıllık, gövdesi 30-60cm boyundadır. Üsteki yaprak kını şişkin şekilde; dilcik 3-5 mm’dir. Yaprak ayası 3- 8mm’dir. Bileşik salkımı yumurtamsıdan dikdörtgensiye kadar değişir 2-3 X 1-1,5 cm boyutlarındadır. Başakcık kısa çiçek saplıdır. Kavuz 7-8 mm tüysüz ya da kaba tüylüdür; kanatlar bakışımsız tabanlı, kenarları düzdür.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : BAYTOP, A. Phalaris L. Flora Of Turkey And The East Aegean Islands edited by P.H. Davis. Volume 9. Edinburgh At The University Pres. (1985). pp. 366-370.
Dosyası :