Yabancı Otlar

Geniş Yapraklılar
Amaranthus albus L. (Horoz ibiği)
Familyası : Amaranthaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Pigweed amaranth, tumbleweed
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Tek yıllık, dik ya da kalkık uçlu 10-60 cm boylanabilen bir bitkidir. Yapraklar 2-5 X 1-2 cm boyutlarında, uzamış ters biçimli ya da kaşıksı, tepede hafif çentikli uçlu, kırışık kenarlıdır. Çiçekler kısa yalancı başaklarda ve kaşıksı şekillidir, pulsu yaprakları kıl tepelidir. Dişi çiçekte çiçek bölmeleri 3 adet, kuşaksı-yumurtamsı, kısaca uzun sivri uçludur. Meyve 1,5 mm çapında, biraz kırışık, ya da siğilli ve açınımlıdır. Üreme tohumladır. Çiçeklenme zamanı, Haziran-Ağustos aylarıdır. Belirlenen bu morfolojik özellikler Davis ve ark. (1967) tarafından bulunan özelliklere benzerdir.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : GÖNEN, O., 1999. Çukurova Bölgesi Yazlık Yabancı Ot Türlerinin Çimlenme Biyolojileri ve Bilgisayar ile Teşhise Yönelik Morfolojik Karakterlerinin Saptanması. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. Sh. 233.
Dosyası :