Yabancı Otlar

Dar Yapraklılar
Avena sterilis L. (Kısır Yabani Yulaf, Şifan)
Familyası : Poaceae (Gramineae)
Sinonimi : Avena ludoviciana (Durieu) Gillet and Mague
İngilizcesi : Winter wild oat
Çevre İstekleri : Sıcaklık isteği fazladır. Çukurova Bölgesinde buğdayda sorundur.
Morfolojisi : Tek yıllıktır. Gövdesi 30- 130 (150) cm, dik ve tüysüzdür. Yaprak kınları tüylüden tüysüze kadar değişebilir. Dilcik 3-8 mm’dir. Yaprak ayası 5,5-30 cm X 3-10 mm, şeritsi, sivri uçlu, tüysüz, kenarları hafifçe sınırsal tüylüdür. Başak 6-30 X 4-12 cmdir. Kılçıkları 5-7 cmdir.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : UYGUR, F.N., KOCH, W., WALTER, H., 1986. Çukurova Bölgesi Buğday-Pamuk Ekim Sistemindeki Önemli Yabancı Otların Tanımı. PLTS 4(1). Josef Margraf, Aichtal. DOĞAN, M., 1985. Avena L. Flora Of Turkey And The East Aegean Islands edited by P.H. Davis. Volume 9
Dosyası :