Yabancı Otlar

Parazitik Yabancı Otlar
-
Arceuthobium oxycedri (DC) Bieb. (Ardıç ökse otu)
Familyası : Loranthaceae
Sinonimi : Viscum oxycedri DC., Razoumofskaya oxycedri (DC.) Schultz.
İngilizcesi : American mistletoe
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Yarı parazit, herdem yeşil bir bitkidir. Gövde kümeli, eklemli yapıda 3-12 (-20) cm’dir. Yaprakları 0.5-1 mm, yumurtamsı, sivri uçludur. Çiçekler yaklaşık 1 mm, çiçek örtüsü kalıcı; erkek çiçekler 1-1,5 mm, segmentleri yumurta biçimli ve yenlidir. Meyveler 2-3 mm, yumurta biçimli ve sivri uçludur. Genellikle Katran ardıcı ve Andız ağaçları üzerinde bulunur.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : MILLER, A., G., 1982. Arceuthobium Bieb. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edited by P.H. Davis. Volume Seven.
Dosyası :