Yabancı Otlar

Dar Yapraklılar
Bromus tectorum L. (Püsküllü Çayır)
Familyası : Poaceae (Gramineae)
Sinonimi : Zerna tectorum (L.) Lindm., Anisantha sterilis (L.) Panzer., A. tectorum (L.) Nevski
İngilizcesi : Downy brome (Drooping brome, Wall brome)
Çevre İstekleri : Kuru, kumlu yerleri tercih ederler. Deniz seviyesinden 2000 m yükseklik alanlarda görülürler.
Morfolojisi : Tek yıllıktır. Gövde 5-7 cm boyunda, diktir. Yaprak ayalara 4-15 X 2-4 mm, tüylü; en azından alttaki yaprak kınları tüylüdür. Bileşik salkımı 5-15 X 2-8 cm, genellikle yoğun, açık yeşil ve sıklıkla parlayan yapıdadır. Dallar ince ve tüylüdür.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : SMITH, P.M., 1985. Bromus L. Flora Of Turkey And The East Aegean Islands edited by P.H. Davis. Volume 9. Edinburgh At The University Pres. (1985). pp. 272-301.
Dosyası :