Yabancı Otlar

Parazitik Yabancı Otlar
Orobanche cernua Loefl. (Boğumlu canavar otu)
Familyası : Orobanchaceae
Sinonimi : O.cumana Wallr.
İngilizcesi : Nodding broomrape
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Tam parazit bit yabancı ottur. Gövdesi 40 cm’ye kadar ulaşabilir. Çanak yaprak dişleri uzun sivri uçlu yada bizbiçimli, üç damarlıdır. Taç yapraklar 10- 24 mm, stamenlerin birleştiği noktanın altında şişkin bir hal almış, ortada birleşmiş, genellikle dişli, genişleyen yapıda, tabanı beyaz parlak, boğaza doğru mavimsi, salgı bezlidir. Stamen taç yaprak tüpünün ortasının alt kısmında birleşmiştir. Özellikle ayçiçeğini parazitler.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : GILLI, A., 1982. Orobanche L. Flora Of Turkey and The East Aegean Islands edited by P.H. Davis. Volume 7. Edinburgh at The University Pres. (1982). pp. 3-23.
Dosyası :