Yabancı Otlar

Parazitik Yabancı Otlar
Orobanche crenata Forsk. (Beyaz çiçekli canavar otu)
Familyası : Orobanchaceae
Sinonimi : O. pruinosa Laapeyr, O. speciosa D.C., O. segetum Spruner ex F.W.
İngilizcesi : Crenata broomrape, scalloped broomrape
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Gövdesi kalın olup 80 cm’e kadar uzayabilir. Çok sayıda çiçekleri vardır. Pulsu gülcükler dar, mızraksı; uzun sivri uçlu, belirgin şekilde salgı bezli yumuşak seyrek tüylü ve genellikle taç yaprak tüpüne eşit uzunluktadır. Çanak yapraklar yarıya kadar bölünmüş, iki parçalı ya da iki dişli; çanak yaprak dişleri bizbiçimli yada iplikçik şeklinde nadiren mızraksı, üç damarlıdır. Taç yapraklar (13) 20-30 mm, erkek organın çıktığı yerin üstünde genişlemiş, beyaz yada açık renkte, dudaklara kadar mavi yada mor damarlı, kuruduğu zaman beyazımsı yada açık kahverenginde, hemen hemen tamamen tüysüz; sırt kısmından tabana doğru bükülmüş; dudaklar dişli ve lobludur. Erkek organ çanak yaprakların tabanının 2-5 mm yukarısından başlar; erkek organ sapçığının tabanı belirgin derecede yumuşak seyrek tüylü, yukarısı ise salgı bezli yumuşak seyrek tüylü nadiren tüysüzdür. Tepecik açık renkte (sarı yada beyaz), eflatun yada koyu mor renktedir. Genellikle Fabaceae’ye (Baklagiller) ait bitkilerde, özellikle de baklada bulunur. Deniz seviyesinden 760 m yüksekliğe kadar olan alanlarda bulunabilir.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : GILLI, A., 1982. Orobanche L. Flora Of Turkey and The East Aegean Islands edited by P.H. Davis. Volume 7. Edinburgh at The University Pres. (1982). pp. 3-23.
Dosyası :