Yabancı Otlar

Parazitik Yabancı Otlar
Viscum album L. (Ökse otu, Gökçe otu)
Familyası : Loranthaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Common Mistletoe
Çevre İstekleri : Çok sayıda ağaç türü üzerinde yarı parazit halde bulunur. Örneğin; kavak, söğüt, elma, armut, huş, ıhlamur, erik, ceviz, findik, kestane, bütün çamgillerde vb. odunsu bitkilerde yan parazit olarak bulunur.
Morfolojisi : 50 cm kadar boylanabilmektedir. Derimsi bir yapı sergiler iki evciklidir. Odunsu bitkilerin yan parazit bir bitkisi olup daima yeşil Meyveleri beyaz ve nohut büyüklüğündedir. Meyvelerin içinde 1 - 2 tohum oluşur. Tohumlan küremsi şekilden yumurta şekline kadar değişir ve etrafı: yapışkan bir madde vardır. Bu madde yardımıyla tohumlar dala yapışarak buı çimlenir. Dal üzerinde kabuk içerisine doğru haustoriumlanm salarak ksilem iletim demetlerinden oluşmamış besin maddelerini alarak gelişir. Özümlemeyi kendisi yapar. Tohumlar 3 -3,5 mm uzunlukta , 2,2 - 3 mm genişlikte, 0,8 -1,2 mm kalınlıktadır. Yüzeyi kahverenginden koyu kahverengine kadar değişen renklerde olabilir. Tohumların üst kısımları hemen hemen düz ve donuk renklidir. Tohumla çoğalır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
Dosyası :