Yabancı Otlar

İstilaci Yabancı Otlar
Amaranthus spinosus L. (Dikenli horoz ibiği)
Familyası : Amaranthaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Spiny amaranth
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Çok yıllık, erkek ve dişi aynı bitkilerde, hemen hemen tüysüz, gövde ve dallar çoğunlukla kırmızımsı kahverengi, 1 m’den fazla boylanabilen, dik dallanmış bir bitkidir. Yapraklar uzun yaprak saplı, açılı yumurtamsı ya da dikdörtgenimsi mızraksı, hem dar uzun uçlu hem dar uzun tabanlı, tepede kılçıklı, ekseriya yaprak koltuklarında iki kuvvetli dikenlidir. Çiçek kümesi koltuksal ve uçsal, dik konumlu, dişi organ kümeleri daha düşük, erkek organlar daha yüksektir. Pulsu yaprakçıklar bileşik yapıdaki çanak ve taç yapraklardan daha uzun ve aynı boyda, pulsu, yumurtamsı ve zayıf dikensi tepelidir. Erkek çiçekler üçlü, birleşik çanak ve taç yapraklar dikdörtgenimsi-yumurtamsı, keskin sivri uçlu ya da kısa dikensi uçludur. Dişi çiçekler beşli, bileşik çanak ve taç yaprakları 1-1,5 mm uzunluğunda, beyaz renkli, zarsı, keskin sivri uçlu ya da dikensi uçlu ve üç gagalıdır. Tohumlar 0,75 mm çapındadır.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : GÖNEN, O., 1999. Çukurova Bölgesi Yazlık Yabancı Ot Türlerinin Çimlenme Biyolojileri ve Bilgisayar ile Teşhise Yönelik Morfolojik Karakterlerinin Saptanması. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. Sh. 233.
Dosyası :