Yabancı Otlar

İstilaci Yabancı Otlar
-
Polygonum perfoliatum L. (-)
Familyası : Polygonaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Asiatic tearthumb
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Çok yıllıktır. Gövdesi yatık olup, kısa, sert ve geriye dönük dikenlerle kaplıdır. Boğum kını yeşil olup boyu 2 cm’ye kadar ulaşabilir. Yaprak sapı 2.5-5 cm boyunda olup geriye dönük dikenlerle kaplıdır. Yapraklar üçgensi, kalkansı 2-3.5X2-5 cm boyutlarında, çiçekler sapsızdır. Çiçek örtü yaprakları, çiçeklenme süresince açık sarı-yeşil, fakat çiçeklenme döneminin sonunda mor renge dönüşür ve segmentleri 5 mm’ye kadar ulaşabilir.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : DAVIS, P.H., MILL, R.R. and TAN, K., 1988. Flora of Turkey and the East Aegen Islands (Supplement). Volume 10, Edinburgh.
Dosyası :