Yabancı Otlar

Zehirli Yabancı Otlar
-
Agrostemma githago L. (Yemlik, Buğday karamuğu)
Familyası : Caryophyllaceae
Sinonimi : G.segetum Link, Lychnis githago (L.) Scop.
İngilizcesi : Corn cockle
Çevre İstekleri : Besin maddesince zengin, asitik ve nötr tınlı toprakları sever. Tüm dünyaya yayılmış olup, anavatanı tahminen Anadolu’dur. Tahıllarda yaygındır, Çukurova bölgesinde buğdayda saptanmıştır.
Morfolojisi : Tek veya iki yıllık olup, bitki 60-100 cm boyundadır. Sapın sadece üst kısmı dallı olup uzun beyaz tüylüdür. Yapraklar uzun, ucu sivri olup tüylüdürler. Yaprak 2-10 mm kalınlığında, orta damarı kuvvetlidir. Çiçekler tek tek, uzun saplı erguvan rengindedir. Çanak yapraklar uzun ince ve uçları sivridir. Tohum 2,5-3,5 mm büyüklüğünde üzeri pütürlüdür. Siyah renktedir.
Zehirlilik
Durumu
:
Bu yabancı otun zehirliliği içerdiği triterpensaponins’den kaynaklanmaktadır
Kullanımı : -
Kaynaklar : 1)UYGUR, F.N., KOCH, W., WALTER, H., 1986. Çukurova Bölgesi Buğday-Pamuk Ekim Sistemindeki Önemli Yabancı Otların Tanımı. PLTS 4(1). Josef Margraf, Aichtal. 2)FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Poisonous Plants. Translated by: Inge Alford, Camridge, Mans
Dosyası :